Zo verhoog je het rendement van je zonnepanelen

Beste energie voor uw zaak!

Zo verhoog je het rendement van je zonnepanelen

21 oktober 2023 Blog 0

Rendement betekent hoe goed iets werkt of hoeveel nuttige resultaten je uit iets haalt in vergelijking met wat je erin stopt. Bij zonnepanelen gaat het dus om de hoeveelheid zonne-energie die opgewekt kan worden. Wat niet iedereen weet is dat er een manier is om het rendement van je zonnepanelen te verhogen. Hier wordt uitgebreid uitgelegd hoe je dit het beste kunt doen. 

Wat beïnvloedt het rendement van zonnepanelen? 

Er zijn een aantal punten die het zonnepanelen rendement , en dus de energie die opgewekt kan worden, beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn het aantal zonuren, de temperatuur, de ligging en de instraling. 

  • Aantal zonuren: Dit gaat over hoe vaak de zon schijnt. Als de zon vaak schijnt, kunnen zonnepanelen meer energie maken. Bewolkte dagen zijn dus niet voordelig. 
  • Temperatuur: De warmte of kou kan invloed hebben op hoe goed zonnepanelen werken. Ze werken meestal beter als het niet te heet is. 
  • Ligging: Dit gaat over welke richting de zonnepanelen wijzen. Als ze naar het zuiden wijzen, vangen ze meer zonlicht en maken ze meer energie. 
  • Instraling: Dit is hoeveel zonlicht er op een plek valt. Plaatsen met veel zonlicht kunnen meer energie opwekken met zonnepanelen. 

Het rendement verhogen: hoe pak je dit aan? 

Het is belangrijk om te weten wat het rendement van zonnepanelen precies beïnvloedt, maar in sommige gevallen is er niet veel wat je kan doen om dit te verbeteren. Zo kun je niet de wolken tegenhouden, of de temperatuur laag houden. Wat je wel kunt doen is de ligging van de zonnepanelen aanpassen. 

Als eerste is het belangrijk dat de zonnepanelen naar het zuiden gericht zijn, want dan vangen ze het meeste zonlicht. Als zuid niet mogelijk is, is het oosten of het westen meestal de op een na beste keuze. Het oosten vangt ’s ochtends meer zonlicht op, terwijl het westen ’s middags meer zonlicht ontvangt. Naast de richting van de zonnepanelen moet je ook stilstaan bij de mogelijke schaduwen. Op het moment dat de plek waar je de zonnepanelen wil plaatsen omringd is door bomen, kun je beter een andere plaats kiezen. 

De plaatsing is niet de enige manier waarop je zelf invloed kunt hebben op het rendement. Het is ook belangrijk om de zonnepanelen schoon te houden en goed te onderhouden en te inspecteren. Laat je zonnepanelen professioneel installeren voor optimale prestaties.