Zakelijke energie zwaarder belast in 2020

Beste energie voor uw zaak!

Zakelijke energie zwaarder belast in 2020

20 december 2019 Blog 0

Jaarlijks veranderen de energietarieven of beter gezegd deze fluctueren continu. Waarom er dan toch vaak over jaarlijks wordt gesproken komt door de continu veranderende belastingen die de overheid hanteert op het verbruik van energie. Onder invloed van het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken dat de CO-2 uitstoot gereduceerd moet worden. Het opwekken van energie draagt daar gedeeltelijk aan bij. Ook wil de overheid door onder meer de problematiek in Groningen het gasverbruik sterk terugdringen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er tal van subsidies in het leven geroepen om huishoudens en bedrijven te stimuleren om schone energie op te wekken en huizen en bedrijfspanden te verduurzamen.

Aan de andere kant zien we ook de laatste jaren een ontmoedigend beleid van het kabinet. Dat wil zeggen dat zij de een extra toeslag (belasting) willen rekenen op met name gas. Dit wordt vooral verwerkt in de Opslag Duurzame Energie zegt GoedkoopsteEnergieleverancier.org. Jaarlijks zien juist daardoor een stijging van de energierekening. Dit is bovendien een tendens die zich de komende jaren verder doorzet. Grofweg was de ODE op gas 29,3 cent per m3 tot een verbruik van 170.000m3 gas. Daarboven tot 10.000.000 m3 ging het om 2.38 cent. Op stroom was de ODE in 2019 1,89 cent tot 10.000 kWh, 2,78 cent tot 50.000 en 0,74 cent tot 10.000.000 kWh.

Bedrijfsleven vanaf 2020 grotere bijdrage

De bovenstaande belastingen waren de overheid berekent zodat particulieren en bedrijven ieder de helft zouden bijdragen aan de energietransitie. De afgelopen jaren heeft dit tot veel discussie geleid in de politiek. Daarop is besloten dat het bedrijfsleven een grotere bijdrage dient te leveren. Vanaf 2020 zal er een hogere ODE worden berekend waarbij het bedrijfsleven geacht wordt twee derde van de totale kosten voor haar rekening te nemen en huishoudens slechts een derde.

Voor stroom tot 10.000 kWh gaat een Ode gelden van 2,51 cent per kWh, tot 50.000 kWh 3,7 cent en daarboven tot 10 miljoen 0,98 cent. Wanneer deze plannen doorgang vinden gaat het om een stijging van 33 procent.

Voor gas zal als uitgegaan wordt van het Energieakkoord ook een stijging van 33 procent gelden dat neerkomt op: 6,97 cent per m3 tot 170.000 m3,  2,14 cent tot 1 miljoen en tot 10 miljoen 0,78 cent.