Ondernemen op een duurzame manier

Beste energie voor uw zaak!

Ondernemen op een duurzame manier

20 december 2019 Blog 0

Hoe zou jij de wereld achter willen laten aan jouw kinderen? Dit is één van de vragen die centraal staat bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In ons kapitalistisch systeem wordt de impact van een organisatie op de wereld om ons heen soms vergeten. Vaak wordt er gekozen voor de goedkopere oplossing die niet direct voor een verbetering van het milieu zorgt. Daarom is het van belang om de impact kenbaar te maken bij ondernemers. Dankzij vele campagnes is het bewustzijn rondom MVO gelukkig al flink toegenomen, maar er zijn nog steeds stappen die gemaakt moeten worden.

Milieumanagement

Om MVO bij ondernemingen te stimuleren zijn er verschillende regels opgesteld waaraan voldaan moet worden bij de dagelijkse bedrijfsvoering.  In de ISO 14001 de internationale regels beschreven voor milieumanagement. Door het behalen van de ISO 14001 certificaat toon je als organisatie aan dat je aan deze regels voldoet. De ISO 14001 biedt handvaten aan voor organisaties om MVO te implementeren. Het behalen hiervan kost niet alleen maar geld. Het kan namelijk ook voor werk zorgen. Bij vele aanbestedingen is het tegenwoordig een eis om te voldoen aan deze norm. Heb je deze norm niet? Dan mag jij als organisatie ook niet meedoen aan de aanbesteding.

Leveren van kwaliteit
Niet alleen denken aan het winstoogmerk. Zoals beschreven is dit vaak lastig voor ondernemingen. Het snelle geld gaat helaas soms voor. Het leveren van daadwerkelijke kwaliteit wordt hierdoor vaak vergeten. Om de kwaliteit van je product en de interne processen te waarborgen is de ISO 9001 in het leven geroepen. Ook hiervoor kan je als organisatie een certificaat halen waarbij je in dit geval kan aantonen dat je voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Door het implementeren van de ISO 9001 bouw je aan een stabiele organisatie die op deze manier ook ruimte heeft om na te denken aan MVO.

Uiteindelijk gaat het erom dat we ook nadenken over onze omgeving. Gelukkig zijn er vanuit regeringen steeds strengere wetten en regels opgesteld die het MVO bevorderen. Voldoe jij als organisatie niet aan deze regels? Dan is de kans heel groot dat je veel business zal mislopen. Het is daarom zaak om de handvaten van de ISO certificeringen zo snel mogelijk te implementeren.