Glastuinbouw gaat niet over één nacht ijs

Beste energie voor uw zaak!

Glastuinbouw gaat niet over één nacht ijs

26 juni 2020 Blog 0

Dat zoveel mensen er tegenwoordig voor kiezen om aan de slag te gaan met glastuinbouw hoeft in de praktijk helemaal niet te verbazen. Het feit dat je op deze manier de mogelijkheid hebt om het hele jaar door gewassen naar wens te kweken is uiteraard een belangrijk voordeel. Dit gezegd hebbende is het voordat aan de slag te gaan met glastuinbouw toch ook van belang om je even te verdiepen in de mogelijke nadelen die eraan verbonden zijn. Het feit dat er op een zeker ogenblik van milieuoogpunt zoveel kritiek kwam op glastuinbouw is namelijk deels wel terecht. Gelukkig zijn er door de jaren heen reeds stevige inspanningen geleverd om deze nadelen aanzienlijk in te kunnen perken. Toch vertellen we je graag waar je nog mee kan worden geconfronteerd bij glastuinbouw.

               Waar komt de kritiek op glastuinbouw precies vandaan?

Er is niemand die zal ontkennen dat er aan het toepassen van glastuinbouw enkele zeer interessante voordelen verbonden zijn. Dit gezegd hebbende moet er ook stil worden gestaan bij een aantal nadelen. Wellicht het belangrijkste nadeel van de glastuinbouw is de impact die ze heeft op ons milieu. Het kost dan ook een behoorlijke hoeveelheid energie om de kassen werkend te houden. Dit overigens omwille van verschillende redenen, namelijk:

 

  • De temperatuur in de kas dient uiteraard constant te worden gehouden;
  • Bepaalde gewassen dienen verlicht te worden gehouden.

 

Het spreekt voor zich dat bovenstaande (zeker gelet op het feit dat het de klok rond dient te gebeuren) ervoor zorgt dat er in kassen sprake kan zijn van een meer dan aanzienlijk energieverbruik. Om dit te kunnen compenseren heeft men er ondertussen voor gekozen om zogenaamde gesloten- of semi gesloten kassen in het leven te roepen.

                  Wat zijn gesloten kassen?

Bij een gesloten kas is ervoor gekozen om een aantal zaken net wat anders aan te pakken. Waarom? Omdat men hoopt om op deze manier het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te kunnen inperken. In een gesloten kas is het zo dat er door het openen van luchtramen niet langer dient te worden gelucht tijdens de zomermaanden. De kas wordt in dit geval dan ook gekoeld met behulp van koud bronwater. Het bronwater zal door de kas zelf worden opgewarmd om vervolgens in een bepaalde warmtebron te worden opgeslagen. Tijdens de winter, wanneer de kas dient te worden verwarmd is het mogelijk om het reeds opgewarmde water uit de warmtebron te gebruiken.

               Data als basis voor het verduurzamen van de glastuinbouw sector

Om de verduurzaming van de glastuinbouw sector te kunnen realiseren moet er een bepaalde kennis voorhanden zijn. De nieuwe stappen die binnen de wereld van de glastuinbouw genomen dienen te worden moeten dan ook gebaseerd zijn op concrete data. Een organisatie als TNO kan op dit vlak voor diverse partijen een zeer waardevolle partner zijn.. TNO staat er om bekend een schat aan innovatieve technieken in huis te hebben die in het bijzonder door kassenbouwers optimaal benut kunnen worden.

 

Benieuwd naar mogelijkheden om de glastuinbouw sector op datagedreven wijze te verduurzamen? Lees verder op TNO – Innovation for life.